Preduzeće “Geostim” iz Beograda je u toku svog dosadašnjeg uspešnog poslovanja na visokom stručnom i tehničkom nivou i u dogovorenim rokovima na teritoriji cele Srbije uspešno realizovalo sve poverene poslove iz oblasti geoloških istraživanja, eksploatacije mineralnih sirovina i izvođenja rudarskih radova po Glavnim rudarskim projektima - kompletan geološko-rudarski inženjering.
Urađeni su mnogi Projekti, Studije i Elaborati, dobijena su Odobrenja za istraživanje, Odobrenja za eksploataciju i Odobrenja za izvođenje radova po projektima i drugih saglasnosti za arhitektonsko-građevinski kamen, kalcijum-karbonatnu sirovinu, tehničko-građevinski kamen, opekarsku sirovinu, keramičku sirovinu, vatrostalnu sirovinu, cementnu sirovinu, zeolite, bentonite, peloide, oniks, kvarc, azbest, borate, talk, so, gips, pirofilite, sepiolite, treset, šljunak i pesak za različite namene...
Preduzeće raspolaže visokostručnim kadrom, sa dugogodišnjim iskustvom i tehničkom opremom za izvođenje geoloških istraživanja, rudarskog projektovanja i izrade Elaborata, Studija i Projekata.
Od tehničke opreme preduzeće “Geostim” poseduje savremene računare, štampače velikog formata, GPS uređaje, seizmometre tipa Vibraloc, bušilice sa opremom za eksploataciono bušenje i ostalu opremu neophodnu za kvalitetno izvršenje poverenih poslova.