Adresa: Debarska 23, 11000 Beograd

Telefoni: +381 11/782-3-287; +381 63/77-88-212; +381 65/88-77-212;

fax: +381 11/782-3-287

Kontakt osoba: Stojan Aničić

e-mail: geostim@mts.rs

geostim@yahoo.com

PIB: 104679082; Matični broj: 20210923;